RS Auto - stacje diagnostyczne, projekty SKP, myjnie bezdotykowe
stacja diagnostyczna projekt

Partnerzy RS AUTO

Katalog projektów gotowych SKP

PROJEKT OSKP RS 1.3F

Powierzchnia zabudowy 429,1 m2
Powierzchnia użytkowa 478,9 m2
Wysokość budynku 8,25 m
Spadek dachu  20o / 36%
Kondygnacje 2