Przepisy prawne dla SKP i diagnostów
stacja diagnostyczna projekt

Partnerzy RS AUTO

Przepisy prawne dla SKP i diagnostów

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA DLA SKP

Poniżej proezentujemy Państwu ustawy i rozporządzenia związane z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz wykonywaniem urzędowych badań technicznych pojazdów. Każdy kto prowadzi SKP powinien zapoznać się z poniższymi przepisami. Wszystkie pliki należy pobrać, nagrać na płytę CD lub DVD i przechowywać na stacji do kontroli. Dodatkowo pliki, przy których widnieje ikona "drukarki" należy wydrukować i umieścić w widocznym miejscu do wglądu dla Klientów. Najlepszym miejscem jest tablice informacyjna w hali diagnostycznej. 

 

USTAWY

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1137)

Pobierz plik : D2012000113701

 

 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2013 poz. 991 

 

Pobierz plik : D2013000099101

 

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców Dz.U. 2013 poz. 914 )

Pobierz plik : D2013000091401

 

 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców Dz.U. 2013 poz. 567

Pobierz plik : D2013000056701

 

 • Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1448

Pobierz plik : D2012000144801

 

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1265

Pobierz plik : D2012000126501

 

 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454

Pobierz plik : D2011244145401

 

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367

Pobierz plik : D2011227136701

 

ROZPORZĄDZENIA

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach Dz.U. 2013 poz. 1675

 Pobierz plik : D2013000167501


 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części Dz.U. 2013 nr 0 poz. 704 

Pobierz plik : D2013000070401

 

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części Dz.U. 2013 nr 0 poz. 701

Pobierz plik : D2013000070101

 

 • Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz.U. 2013 poz. 951

Pobierz plik : D2013000095101

 

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407

Pobierz plik : D2013000040701

 

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych Dz.U. 2013 nr 0 poz. 337 

Pobierz plik : D2013000033701

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468

Pobierz plik : D2012000146801

 

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach Dz.U. 2012 nr 0 poz. 996

 Pobierz plik : D2012000099601

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1401

Pobierz plik : D2011236140101

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu Dz.U. 2011 nr 188 poz. 1121

Pobierz plik : D2011188112101

 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Dz.U. 2008 nr 5 poz. 29

Pobierz plik : D2008005002901

 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Dz.U. 2010 nr 110 poz. 728

Pobierz plik : D2010110072801

 

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275

Pobierz plik : D2006040027501

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261

 Pobierz plik : D2004223226101

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1302

Pobierz plik : D2005155130201

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1233

 Pobierz plik : D2009155123301 

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach Dz.U. 2015 poz. 1076

 Pobierz plik : D20151076 


 

możliwość budowania swojej pozycji na rynku w gronie dobrze dobranych Partnerów należących do naszej Sieci
pomoc merytoryczno - prawna w zakresie wykonywania badań technicznych
wsparcie w zakresie marketingu i obsługi klienta
możliwość korzystania z know-how oraz materiałów marketingowych spójnych dla wszystkich Partnerów
pomoc w identyfikacji wizualnej obiektu (elewacja zewnętrzna, stanowisko diagnostyczne, biuro obsługi klienta) w oparciu o nowoczesny design
obniżenie kosztów promocji poprzez wspólne działania i akcje marketingowe
możliwość dotarcia do Klienta poprzez wspólną dla całej sieci stronę internetową
udział Partnerów w szkoleniach i spotkaniach integracyjnych- możliwość budowania swojej pozycji na rynku w gronie dobrze dobranych Partnerów należących do naszej Sieci- pomoc merytoryczno - prawna w zakresie wykonywania badań technicznych- wsparcie w zakresie marketingu i obsługi klienta- możliwość korzystania z know-how oraz materiałów marketingowych spójnych dla wszystkich Partneró
Newsletter