stacja diagnostyczna projekt

Partnerzy RS AUTO

Katalog projektów gotowych SKP

PROJEKT OSKP RS 1.3F

Powierzchnia zabudowy 429,1 m2
Powierzchnia użytkowa 478,9 m2
Wysokość budynku 8,25 m
Spadek dachu  20o / 36%
Kondygnacje 2