stacja diagnostyczna projekt

Partnerzy RS AUTO

Aktualności

Pierwsza stacja partnerska RS AUTO w Wiekopolsce.

W lipcu 2016 roku rozpoczęła swoją działalność piewsza w województwie wielkopolskim Stacja Partnerska RS AUTO.

więcej...

AUTO COMPLEX - kolejny nasz Partner w województwie mazowieckim

W marcu rozpoczął swoją działalność kolejny Partner RS AUTO w województwie mazowieckim - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów AUTO COMPLEX.

więcej...

Zmiany w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów

W dniu 15 czerwca 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało rozporządzenie zmieniające (pozycja nr 858) rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku z wyjątkiem § 1 pkt 2 rozporządzenia tj. Działu II dotyczącego wymiarów, mas i nacisków osi pojazdów, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

więcej...
Newsletter