stacja diagnostyczna projekt

Partnerzy RS AUTO

Zmiany w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów

W dniu 15 czerwca 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało rozporządzenie zmieniające (pozycja nr 858) rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku z wyjątkiem § 1 pkt 2 rozporządzenia tj. Działu II dotyczącego wymiarów, mas i nacisków osi pojazdów, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Najważniejsze zmiany wynikające z rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016, to:

Pojazd, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy (tj. w którym dokonano zmian konstrukcyjnych) powinien spełniać wymagania i warunki techniczne w zakresie dokonanych zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, obowiązujące w dniu dokonania zmiany rodzaju pojazdu.

Zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone  w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało wartości umieszczonej na tabliczce znamionowej pojazdu.

Pojazd samochodowy będzie musiał być wyposażony w zagłówki na każdym zewnętrznym przednim siedzeniu - przepis stosuje się do samochodu osobowego (kategorii M1), samochodu ciężarowego o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1), autobusu o maksymalnej masie całkowitej  nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii M2) oraz samochodu specjalnego o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymienionych kategorii, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1995 r.; pojazdy samochodowe mogą być wyposażone w zagłówki, spełniające wymagania Regulaminu nr 17 lub 25 EKG ONZ, na innych siedzeniach, niż zewnętrzne przednie.

Najważniejsze zmiany wynikające z rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016, to:

Pojazd, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy ( tj. w którym dokonano zmian konstrukcyjnych) powinien spełniać wymagania i warunki techniczne w zakresie dokonanych zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, obowiązujące w dniu dokonania zmiany rodzaju pojazdu.

Wprowadzono nowe wymagania dla pojazdów w zakresie dokonywania zmian konstrukcyjnych.

W przypadku czterokołowca moc silnika nie powinna przekraczać 15 kW, a w przypadku czterokołowca lekkiego moc silnika nie powinna przekraczać 4 kW.

Wprowadzono nowe wymagania w zakresie lusterek zewnętrznych w autobusie szkolnym.

Wprowadzono klasy autobusów oraz minimalne wymiary wyjść, przejść, stopni dla pasażerów oraz odstępy między siedzeniami  dla autobusów poszczególnych klas.

Autobus o dopuszczalnej prędkości 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej, powinien być przebadany przez producenta z wynikiem pozytywnym w zakresie stateczności ruchu po rozerwaniu jednej z opon kół osi przedniej; nie dotyczy typu homologowanego w zakresie hamowania według Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie z co najmniej 11 serią poprawek.

Pojazd TAXI powinien być wyposażony w co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia umożliwiające, tylko w razie konieczności, wyjście na zewnątrz, ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy.

Pojazd Pomocy Drogowej powinien być wyposażony w hol giętki do holowania motocykla i hol sztywny do holowania pojazdu, o konstrukcji wykluczającej potrzebę użycia niesprawnego układu kierowniczego lub niesprawnych hamulców uszkodzonych pojazdów.
Lusterka zewnętrzne nie są wymagane w ciągniku rolniczym zarejestrowanym przed 31 grudnia 1993 roku, który nie posiada kabiny lub ramy ochronnej.

Najważniejsze zmiany wynikające z rozporządzenia dotyczące wymiarów, mas i nacisków osi pojazdów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Długość ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego nie może przekroczyć 12m – zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu składowego zespołu pojazdów od dnia 1 stycznia 2017 r nie może przekroczyć:

- przyczepy o jednej osi, z wyjątkiem naczepy – 10 ton,

- przyczepy o dwóch osiach, z wyjątkiem naczepy – 18 ton,

- przyczepy o liczbie osi większej niż dwie, z wyjątkiem naczepy – 24 tony

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego o trzech osiach nie może przekroczyć 25 ton ; dopuszcza się 26 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze lub koła pojedyncze wyposażone w szerokie opony (typu „Super Single”) i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w § 5b, albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w koła bliźniacze, a największy nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony – zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2017r.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego o liczbie osi większej niż trzy nie może przekroczyć 32 tony – zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2017r .

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym jest wyposażony w koła ogumione pojazd wolnobieżny lub wyposażony w koła ogumione ciągnik rolniczy – masy wynikającej z sumy dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów wchodzących w jego skład, która nie może przekroczyć 40 ton – zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2017r .

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem ciągniętej przez  samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t od dnia 1 stycznia 2017r  nie może przekroczyć:

- wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,

- dopuszczalnej masy całkowitej  tych pojazdów,

- maksymalnej masy ciągniętej określonej dla  tych pojazdów przez producenta,

- 3500 kg,

Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przyczepy bez hamulca od dnia 1 stycznia 2017r  nie może przekroczyć nie może przekroczyć:

- wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,

- maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów samochodowych przez producenta lub połowy ich masy własnej powiększonej o 75 kg, należy przyjąć mniejszą wartość,

- 750 kg.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Newsletter